מפת האתר

מפת האתר


מדריך מתקדם


זרימת התכנית - מתקדם

כללי

and ו-or

ביטויי למבדה

לולאת for

בחן את עצמך

תכנות מונחה עצמים

כללי

מבוא

הגדרת מחלקות

יצירת מופעים

מחלקת מעטפת

מתודות מיוחדות

מאפייני מחלקה

פונקציות פרטיות

שגיאות וטיפול

בחן את עצמך

מודולים

כללי

יצירת מודולים

יבוא מודולים

מודול socket

בחן את עצמך

 

פרויקט סיכום


 כללי

אודות הפרויקט

פתרון בית ספר

שלבי הפרויקט

שלב א

שלב ב

שלב ג

שלב ד

שלב ה

שלב ו

שלב ז

שלב ח

שלב ט

שלב י

שלב יא

דוגמאות הרצה

כללי

דוגמה א

דוגמה ב

דוגמה ג

דוגמה ד

עמוד ראשי

 

 כללי


 הקדמה

מה זה פיתון

תכונות השפה

מי צריך פיתון?

פיתון ושפות אחרות

קישורים

התקנה

הורדה

התקנה

שימוש

שורת פקודה

IDLE

 

מדריך בסיסי


 התחלה

כללי

ערכים

משתנים

אופרטורים

בחן את עצמך

פונקציות

כללי

קריאה

הגדרה

שימוש יעיל

בחן את עצמך

זרימת התכנית

כללי

פקודת if

לולאת while

בחן את עצמך

טיפוסי נתונים

כללי

מילונים

עוד על מילונים

רשימות

עוד על רשימות

רשומות

השמה מרובה

תבניות מחרוזות

מיפוי רשימות

איחוד ופיצול רשימות

סינון רשימות

בחן את עצמך

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה