כללי > הקדמה > תכונות השפה

קישורים

בעמוד זה מפורטים קישורים לאתרים שימושיים בנושא שפת פייתון.


כללי

 האתר הרשמי של שפת פייתון:

http://www.python.org/

קבוצות משתמשים (user groups) של חובבי פייתון:

http://www.python.org/UserGroups.html

אתר "פייתון בלתי שימושית" – או בתרגום שונה "השתמשו בפחות פייתון":

http://www.uselesspython.com/


שאלות ותשובות (FAQ)

 אשף השאלות והתשובות של פייתון:

http://www.python.org/cgi-bin/faqw.py

אינדקס שאלות ותשובות:

http://www.python.org/cgi-bin/faqw.py?req=index

אתר אינדקס נוסף של שאלות ותשובות:

http://www.python.org/cgi-bin/faqw.py?req=all


מדריכים

מה זה פייתון? סיכום מתומצת עם מראי מקום לקריאה נוספת

http://www.python.org/doc/Summary.html

הפרק הראשון מספרו של אהרון ווטרס "תכנות אינטרנט עם פייתון":

http://www.fsbassociates.com/books/pythonchpt1.htm

פייתון: עוד שפת תכנות משוערכת מוכוונת עצמים / אינו דייוויס

http://www.vic.auug.org.au/auugvic/av_paper_python.html

מדריך מהיר לגרסאות פייתון השונות

http://www.brunningonline.net/simon/python/PQR.html

למד כיצד לתכנת באמצעות פייתון.

http://www.hetland.org/python/instant-hacking.php

קורס מזורז בפייתון - מומלץ

http://www.hetland.org/python/instant-python.php

פייתון למדענים

http://starship.python.net/crew/hinsen/


שונות

אירועי פייתון

http://www.python.org/Events.html

הפורום העסקי של פייתון

http://www.python-in-business.org/

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה