בסיסי > טיפוסי נתונים > בחן את עצמך

בחן את עצמך

בדף זה תוכל לבחון את עצמך על החומר שלמדת. כדי לעשות זאת בחר וסמן את התשובות הנכונות לכל השאלות שלהלן. לאחר שסיימת, לחץ על כפתור "בדוק" לקבלת הודעה עם הציון שקיבלת במבחן. אם תרצה תוכל לנסות ולשפר את תשובותיך או ללחוץ על כפתור "סמן תשובות נכונות".


כל דבר בפייתון הוא:
משתנה 
אובייקט 
פונקציה 
נחש 


בביטוי ["colors["elephant, הביטוי "elephant" הינו:
מילון 
ערך
מפתח 
משתנה 


מי מהמשפטים הבאים אינו נכון:
ניתן למחוק ערכים ממילונים
מילונים שומרים זוגות של מפתחות וערכים. 
מילונים מאותחלים על ידי סוגריים מסולסלים
מילונים הם טיפוסי נתונים סדורים 


מי מהמשפטים הבאים אינו נכון:
רשימות הם טיפוסי נתונים סדורים 
רשימות מוגדרות על ידי סוגריים מרובעים 
רשימות הם immutable - מרגע שנוצרו לא ניתן לשנות את תכנן
ניתן להשתמש באינדקים שליליים כדי לגשת לאיברים ברשימות. 


מי מהמשפטים הבאים אינו נכון:
רשומות הם טיפוסי נתונים סדורים 
רשומות מוגדרות על ידי סוגריים מרובעים 
רשומות הם immutable - מרגע שנוצרו לא ניתן לשנות את תכנן
ניתן להשתמש באינדקים שליליים כדי לגשת לאיברים ברשומות. 


באיזה טיפוס נתונים נשתמש אם ברצוננו להחזיק קבוצה קבועה של מחרוזות, שהן השמות של הימים בשבוע:
רשימה
רשומה
מילון
אף אחד מהם


באיזה טיפוס נתונים נשתמש אם ברצוננו לנהל ציונים של תלמידים (לכל תלמיד שם וציון), לעדכן את הנתונים לאחר כל מבחן, ולמצוא במהירות כל ציון לפי שם התלמיד:
רשימה
רשומה
מילון
אף אחד מהם


באיזה טיפוס נתונים נשתמש אם ברצוננו לנהל שמות של תלמידים, ולהציג אותם לפי סדר הא"ב:
רשימה
רשומה
מילון
אף אחד מהם

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה