בסיסי > זרימת התכנית > כללי

זרימת התכנית

עד כה למדנו להשתמש במשתנים ולהציג אותם, וכן להגדיר ולהשתמש בפונקציות כדי לבצע פעולות שונות. אולם כל זאת אינו מספיק על מנת לכתוב תכנית יעילה. לשם כך עלינו להשתמש במנגנונים לויסות זרימת התכנית – האופן והסדר שבו תתבצענה הפעולות שהגדרנו. בפרק זה נלמד כיצד ניתן לעשות זאת בפייתון.

מה בפרק

בפרק זה נסקור את שני המנגנונים העיקריים לויסות הזרימה בפייתון:

פקודת if - פקודת התנאי הבסיסית

לולאת while - מנגנון האיטרציה

בפייתון קיימים מנגנונים נוספים לויסות הזרימה, אולם בשלב זה עוד חסר לך ידע נוסף (הכרת טיפוסי הנתונים המיוחדים של פייתון למשל), ולכן נגיע אליהם בשלבים מאוחרים יותר. מי שמעוניין לקפוץ קדימה כבר עכשיו ולראות במה מדובר, יכול לגשת למצוא זאת בפרקזרימת התוכנית - מתקדם

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה