בסיסי > זרימת התכנית >פקודות איטרציה

פקודות איטרציה

תכניות מחשב משמשות לעתים קרובות לצורך חזרה אוטומטית על פעולות פעמים רבות. חזרה כזו נקראת איטרציה. בשפת פייתון ישנם כמה מנגנונים המאפשרים לבצע איטרציה בקלות וביעילות. מנגנוני איטרציה נקראים לרוב לולאות.

לולאת while

מבנה האיטרציה הראשון שנבחן הוא לולאת while. נביט בדוגמה הבאה:

a = 0
while a < 10:

      
a = a + 1

      
print a

בכל איטרציה נבדק התנאי. אם הוא בעל ערך אמת (שאינו 0), בדוגמה זו אם a קטן מ-10, גוף פקודת ה-while יתבצע, והתנאי יבדק שוב. אם התנאי הוא בעל ערך 0 – התכנית תדלג אל הקטע הבא, שאחרי הבלוק של גוף ה-while, בלי לבצע אותו.

התוצאה בדוגמה שלפנינו תהיה הדפסה של המספרים 1 עד 10. אמנם a מאותחל ל-0, אולם יש לשים לב שלפני ההדפסה  ערכו של a מוגדל ב-1. הגדלה זו נקראת אינקרמנטציה.

בדוגמה זו השתמשנו בלולאתwhile  כדי לבצע פעולה קבועה עבור סדרה של מספרים. בשפות תכנות אחרות נהוג להשתמש בלולאת for לצורך זה. כפי שנראה בהמשך, פעולתה של לולאת for בפייתון שונה מפעולתה בשפות תכנות אחרות (למשל C). בפייתון לולאת for פועלת על רשימות, אליהן נתוודע בהמשך.

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה