בסיסי > התחלה > משתנים

משתנים

אחת התכונות החזקות ביותר של שפת תכנות היא השימוש במשתנים. משתנה הוא שם המתייחס לערך.

יצירת משתנה בפייתון היא פשוטה מאוד – ציין את שם המשתנה ואת הערך השייך לו. פעולה כזו נקראת השמה, כי אנו שמים ערך בתוך משתנה.

>>> name="yoram"
>>> num=3

>>> other_num=1.5

כמו לערכים , גם למשתנים יש סוגים. סוג המשתנה נקבע על-פי הערך המושם בו.

>>> type(name)
<type 'string'>

>>> type(num)

<type 'int'>

>>> type(other_num)

<type 'float'>

שמות משתנים ומילים שמורות

לא כל רצף אותיות יכול לתפקד כשם משתנה בפייתון. אמנם אין הגבלה על אורך שמות משתנים בפייתון, אך שם משתנה יכול להכיל רק אותיות אנגליות (גדולות או קטנות) או ספרות, והוא אינו יכול להתחיל בסיפרה. נהוג להשתמש רק באותיות קטנות באנגלית לשמות משתנים, ולהשתמש בקו תחתון כמפריד בין מלים. אם מנסים להשתמש בשם לא חוקי עבור משתנה, מתקבלת הודעת שגיאה:

>>> 2chinese="big violin"
 
File "<stdin>", line 1

   
2chinese="big violin"

          
^

SyntaxError: invalid syntax

>>> rate$=4.32

 
File "<stdin>", line 1

   
rate$=4.32

       
^

SyntaxError: invalid syntax

>>> class = "sadna"

 
File "<stdin>", line 1

   
class = "sadna"

         
^

SyntaxError: invalid syntax

מגבלה נוספת על שמות משתנים בפייתון, מוצגת בדוגמא האחרונה לעיל. ישנן 28 מילים שמורות בפייתון, בהן אסור להשתמש כשמות משתנים. מלים אלו הן:

and       continue  else      for       import    not       raise
assert    def       except    from      in        or        return

break     del       exec      global    is        pass      try

class     elif      finally   if        lambda    print     while

כדי להציג ערך של משתנה, ניתן להדפיס אותו ישירות או באמצעות פקודת ההדפסה:

>>> print name
yoram

>>> print num

3

>>> print other_num

1.5

>>> name

'yoram'

>>> num

3

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה