בסיסי > התחלה > ערכים

ערכים

ערך הוא אחד הדברים הבסיסיים בו משתמשת תכנית מחשב. סוגי הערכים הקיימים בפייתון הם:

  1. מספר שלם integer – 1, 13 וכו'
  2. מספר עשרוני floating point – 0.5 , 3.14 וכו'
  3. מחרוזת string – “hello world

ניתן לשאול את המשערך מהו סוג הערך שבידינו:

>>> type ("Hi There")
<type 'string'>

>>> type (3)

<type 'int'>

>>> type (3.14)

<type 'float'>

>>> type ("200")

<type 'string'>
 

שים לב, שמספר המוקף במרכאות כפולות הינו מחרוזת ולא מספר!

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה