מתקדם > זרימת התכנית > ביטויי למבדה

ביטויי למבדה

פייתון תומכת בתחביר מיוחד שמאפשר להגדיר פונקציות בנות שורה אחת "בתנועה". המבנה, השאול משפת lisp נקרא פונקציית lambda, וניתן להשתמש בו בכל מקום בו נדרשת פונקציה. 

>>> def f(x):
...
return x*2
...

>>> f(3)

6

>>> g = lambda x: x*2
>>> g(3)

6

>>> (lambda x: x*2)(3)
6

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

בהכללה, פונקצית למבדה היא פונקציה המקבלת כל מספר של ארגומנטים, כולל ארגומנטים אופציונליים, ומחזירה ערך יחיד. ביטוי למבדה אינו יכול להכיל פקודות מורכבות או יותר מביטוי יחיד.

ביטויי למבדה הם אופציונליים. בשפת פייתון אין הכרח להשתמש בהם – זה עניין של סגנון. כדאי להשתמש בהם במקרה שנדרשת פונקציה בת שורה אחת שאין צורך למחזר אותה, אם לא רוצים "ללכלך" את הקוד בהרבה פונקציות בנות שורה אחת.

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה