מתקדם > מודולים > יצירת מודולים

יצירת מודולים

מודול הוא, אם כן, קובץ המכיל הגדרות וביטויים בשפת פיתון. שם הקובץ צריך להיות שם המודול, בתוספת הסיומת "py." . בתוך המודול, שם המודול נגיש (כמחרוזת) באמצעות המשתנה הגלובלי השמור __name__.

דוגמה ליצירת מודול

בעורך טקסט כלשהו (מומלץ להשתמש בעורך הטקסט IDLE ), נכתוב לתוך קובץ הנקרא fibo.py את התוכן הבא:

# Fibonacci numbers module
def fib(n):    # write Fibonacci series up to n
a, b = 0, 1
while b < n:
print b,
a, b = b, a+b


def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
result = []
a, b = 0, 1
while b < n:
result.append(b)
a, b = b, a+b
return result

נשמור את הקובץ במקום נגיש, ובתוך המשערך האינטראקטיבי נקליד את הפקודה הבאה:

>>> import fibo

פעולה זו לא מעלה למעשה את הפונקציות המוגדרות ב-fibo ישירות לטבלת הסמלים של המשערך, אלא רק את שם המודול fibo. אולם באמצעות שם המודול הזה, ניתן לגשת אל הפונקציות:

>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'

אם ברצוננו להשתמש בפונקציה מסויימת בתדירות גבוהה, ניתן לבצע לה השמה לשם לוקלי (הדבר מדגים שגם פונקציות הן למעשה אובייקטים בפיתון):

>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

כאשר מייבאים מודול כלשהו נאמר hopla, המשערך מחפש קובץ הנקרא hopla.py בספריה הנכחית ולאחר מכן ברשימת ה-path שמאוחסנת במשתנה הסביבה PYTHONPATH. התחביר של משתנה זה זהה לתחביר של משתנה PATH.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה