פרויקט סיכום > דוגמאות הרצה > דוגמה ב

דוגמה ב'

לפניכם סקריפט פשוט בפיתון, המדגים כמה קל לבנות בשפה זו תכניות שימושיות לטיפול בטקסט ובקבצים.

הדוגמא שלהלן מייצרת רשימת קבצים, ששמם מורכב משפ בסיסי ומספר סידורי בתחום נתון.

סקריפט כזה הינו שימושי, למשל, בטיפול בקבצי לוג סדרתיים. למשל, אם ברצונכם להעביר רק את הקבצים בעלי מספר סידורי אי-זוגי בין 1 ל-50, הביטו בהערה בתחילת הקוד כדי לראות כיצד ניתן לבצע פעולה זו במהירות בעזרת הסקריפט.

בעזרת מודול sys ניתן להרחיב את הסקריפט, כך שבמקום לספק את רשימת הקבצים, הוא אף יבצע עליהם את הפעולות הרצויות (העתקה, הזזה וכו').

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה