בסיסי > טפוסי נתונים > סינון רשימות

סינון רשימות

ניתן להרחיב את יכולתה של פייתון למיפוי על ידי הכללת רשימות, ולשלב בה מנגנון סינון, בעזרתו חלק מהאברים ברשימה ממופים בעוד על חלק אחר אנו מדלגים.

תחביר של סינון רשימות:

[mapping.expression for element in source.list if filter.expression]

זוהי כאמור הרחבה של מנגנון הכללת הרשימות. החלק השמאלי והמרכזי נשאר אותו הדבר, בעוד השאר, החל מהמילה –  if, הוא הביטוי המסנן. ביטוי מסנן יכול להיות כל ביטוי בוליאני (שבפייתון יכול להיות כמעט כל דבר). כל אלמנט עבורו הביטוי המסנן הנו אמיתי יהיה כלול במיפוי, ואילו השאר יושמטו.

>>> li = ["a", "mpilgrim", "foo", "b", "c", "b", "d", "d"]
>>> [elem for elem in li if len(elem) > 1]
['mpilgrim', 'foo']

>>> [elem for elem in li if elem != "b"]
['a', 'mpilgrim', 'foo', 'c', 'd', 'd']

>>> [elem for elem in li if li.count(elem) == 1]
['a', 'mpilgrim', 'foo', 'c']

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

 

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה