מתקדם > תכנות מונחה עצמים > מחלקת מעטפת

מחלקת מעטפת

UserDict – מחלקת מעטפת. 

בפיתון לא ניתן לרשת ממחלקות בסיסיות כדוגמת רשימה או מילון. כדי לאפשר לנו בכל זאת לבסס מחלקות משלנו על מחלקות אלה, קיימות בפיתון מחלקות מעטפת, המספקות את אותה הפונקציונליות של המחלקות הבסיסיות, ושאפשר לרשת מהן: UserString, UserList ו- UserDict. בעזרת שילוב של מתודות רגילות ומיוחדות, המחלקה UserDict מחקה מילון בצורה טובה מאוד, אך היא מחלקה ככל המחלקות וניתן לרשת ממנה.

class UserDict:
 
   def __init_
_(self, dict=None):

        self.data = {}
        if dict is not None: self.update(dict)

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

להלן מספר מתודות נוספות של המחלקה UserDict:

def clear(self): self.data.clear()
def copy(self):
if self.__class__ is UserDict:
return UserDict(self.data)
import copy
return copy.copy(self)
def keys(self): return self.data.keys()
def items(self): return self.data.items()
def value
s(self): return self.data.values() 

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה