פרויקט סיכום > שלבי הפרויקט > שלב ח

שלב ח – מחלקות, ביטויי למבדה

לאחר שהגדרנו את מחלקת התא, ולפני שנגדיר את מחלקת הלוח, נגדיר את המחלקה המממשת צוללת אחת. כפי שתיווכחו לדעת עם מימוש המחלקה, הגדרת מחלקת התא הופכת את ההגדרה של מחלקת הצוללת לקלה במיוחד.

ממשו מחלקת צוללת בעלת המאפיינים הבאים:
cells המחזיק רשימה של אוביקטים מסוג תא, כפי שמימשנו בשלב הקודם.
is_dead המסמן האם הצוללת הושמדה או לא.

מלבד מתודת האתחול של המחלקה, ממשו רק מתודה נוספת אחת, בשם Hit. מתודה זו תיקרא בכל פעם שהצוללת תיפגע, והיא אחראית לבדוק האם הפגיעה האחרונה גרמה להשמדת הצוללת, ולהחזיר 1 אם כן ו 0 אם לא. כפי שנראה בשלבים הבאים, מתודות אלו בלבד מספיקות כדי לממש את שארית המשחק במחלקות הלוח והשחקן.

לחץ לקבלת רמז:

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה