מתקדם > מודולים > ייבוא מודולים

ייבוא מודולים

ייבוא מודולים בעזרת from module import

קיימות בפיתון שתי דרכים לייבוא מודולים, ואת שתיהן כדאי להכיר. אל הדרך הראשונה, import module, כבר התוודענו בפרק קודם . הדרך השניה משיגה את אותן תוצאות אך פועלת באופן שונה במקצת.

from UserDict import UserDict

הפקודה דומה לפקודת import module  שאנט כבר מכירים, בהבדל חשוב אחד – כל המתודות והמאפיינים (attributes) של סוגי האוביקטים השונים מיובאים ישירות למרחב השמות המקומי, כך שהם נגישים באופן ישיר, מבלי להזדקק להוספת שם המודול לפניהם:

>>> import types
>>> types.FunctionType

<type 'function'>

>>> FunctionType

Traceback (innermost last):

File "<interactive input>", line 1, in ?

NameError: There is no variable named 'FunctionType'

>>> from types import FunctionType
>>> FunctionType
<type 'function'>

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

מתי יש להשתמש בצורה from module import ?

  1. כאשר ניגשים למאפיינים ומתודות ולא רוצים להשתמש בשם המודול בכל פעם.
  2. כאשר רוצים לייבא רק מספר מצומצם של מתודות.

אם המודול מכיל פונקציות בעלות אותו שם כמו של פונקציות במודול שאנו כותבים, אפשר להשתמש רק ב import module.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה