מתקדם > תכנות מונחה עצמים > בחן את עצמך

בחן את עצמך

בדף זה תוכל לבחון את עצמך על החומר שלמדת. כדי לעשות זאת בחר וסמן את התשובות הנכונות לכל השאלות שלהלן. לאחר שסיימת, לחץ על כפתור "בדוק" לקבלת הודעה עם הציון שקיבלת במבחן. אם תרצה תוכל לנסות ולשפר את תשובותיך או ללחוץ על כפתור "סמן תשובות נכונות".


מי מהמשפטים הבאים אינו נכון:
מחלקה בפייתון חייבת לרשת ממחלקה אחרת 
אין צורך להפריד בין ההצהרה על המחלקה לבין הקוד שלה 
מחלקה יכולה להכיל פונקציות ומשתנים 
מחלקות יכולות להכיל תיעוד


מי מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי הפונקציה __init__:
תפקידה הוא איתחול
חייבים להגדיר את הפונקציה הזו
היא נקראת אוטומטית כאשר יוצרים מופע חדש של המחלקה 
היא יכולה לקבל כל מספר של ארגומנטים 


משתני מחלקה ניתן לשנות:
רק מחוץ למחלקה 
רק בתוך המחלקה
רק בתוך המחלקה או בתוך מחלקה הנורשת ממנה 
מחוץ למחלקה או בתוך המחלקה 


מאפייני מחלקה (class attributes) הם:
קבועים עבור כל המופעים, בדומה למשתני static ב-++C
ניתנים לשינוי הן בתוך המחלקה והן מחוצה לה 
צריכים להיות מוגדרים באותה הזחה כמו methods
כל התשובות נכונות 


 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה