מתקדם > תכנות מונחה עצמים > כללי

תכנות מונחה עצמים

בפרק זה נעסוק בתכנות מונחה עצמים בשפת פיתון. כדי לצלוח בהצלחה חלק זה של הלימוד, עליך להכיר שפת תכנות מונחה עצמים אחת לפחות על בוריה.

מה בפרק

מבוא - המחשה של קוד המשתמש ביכולות התכנות מונחה עצמים של פיתון.

הגדרת מחלקות כיצד מגדירים מחלקה - את המתודות  ואת המאפיינים שלהן.

יצירת מופעים לאחר שהגדרנו מחלקות, השימוש בהן הוא על ידי יצירת מופעים שלהן.

מחלקת מעטפת כיון שלא ניתן לרשת מחלקות בסיסיות, הדרך להשתמש ביתרונות של מחלקות הבסיס היא הגדרת מחלקת מעטפת.

מתודות מיוחדות מתודות המאפשרות לנו להתייחס למחלקות שאנו יצרנו, כאילו הן אוביקטים בסיסיים בפיתון.

מאפייני מחלקה מאפיינים המשותפים לכל המופעים של המחלקה.

פונקציות פרטיות כשמן כן הן...

שגיאות והטיפול בהן המנגנון ששום שפה אינה שלמה בלעדיו.

 

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה