בסיסי > פונקציות > כללי

פונקציות 

כמו בכל שפת תכנות גם בפיתון ישנן פונקציות.בפרק זה נלמד את כל הדרוש כדי להשתמש בפונקציות בפיתון.

מה בפרק

קריאה לפונקציות - בחלק זה נבחן כמה דוגמאות של קריאות לפונקציות שקיימות כבר בשפה. נבין מה מאפיין קריאות לפונקציות, נלמד מה הם הארגומנטים, והערך המוחזר.

בחלק הבא - הגדרת פונקציות - נלמד להגדיר פונקציות חדשות.

לבסוף נלמד לעשות שימוש יעיל בפונקציות - נבין מה משמעותן בתכנית, וכיצד לנצל את הכלי החזק הזה בצורה יעילה.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה