בסיסי > התחלה > בחן את עצמך

בחן את עצמך

בדף זה תוכל לבחון את עצמך על החומר שלמדת. כדי לעשות זאת בחר וסמן את התשובות הנכונות לכל השאלות שלהלן. לאחר שסיימת, לחץ על כפתור "בדוק" לקבלת הודעה עם הציון שקיבלת במבחן. אם תרצה תוכל לנסות ולשפר את תשובותיך או ללחוץ על כפתור "סמן תשובות נכונות".


מה תחזיר הפקודה ("type("hello world ?
<'type 'string>
<'type 'int>
<'type 'float>
hello world


כיצד יודע פייתון מאיזה סוג הוא משתנה מסוים?
יש להצהיר על המשתנים. המשערך יודע מהו סוג המשתנה לפי ההצהרה.
לפי הערך המושם במשתנה.
לפי סימן מיוחד המוסף לכל שם משתנה כדוגמת $ או @.
אין צורך לדעת מאיזה סוג המשתנה בפייתון.


איזה מהבאים הוא שם משתנה חוקי בשפת פייתון?
class
import
test
pass


איזו פקודה תדפיס את ערכו של המשתנה x למסך המשערך האינטראקטיבי?

print x
אף אחת מהתשובות
התשובה הראשונה והשניה נכונות


מה תחזיר הפקודה 12/13?
'12/13' 
0.95833333333333337
1


מה יחזיר הביטוי 5+5**2*3+1:
102
36
הודעת שגיאה
0


 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה