בסיסי > טפוסי נתונים > רשימות

רשימות

טיפוס הנתונים השמיש ביותר – "סוס העבודה" של התכנות בפיתון, הן הרשימות . טיפוס זה מקביל לטיפוס המערך בשפת perl, אך הוא חזק יותר מטיפוסי המערכים ב-C או ב JAVA.

תפקידו של טיפוס הרשימה, פשוטו כמשמעו – להחזיק רשימה מסודרת של נתונים – האלמנטים.

הגדרת רשימה

>>> li = ["a", "b", "mpilgrim", "z", "example"] (1)
>>> li
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

>>> li[0] (2)

'a'

>>> li[4] (3)

'example'

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

מספרים סידוריים שליליים

>>> li
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

>>> li[-1] (1)

'example'

>>> li[-.3] (2)

'mpilgrim'

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

יצירת תתי רשימות (slicing)

>>> li
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

>>> li[1:3]

['b', 'mpilgrim']

>>> li[1:-1]

['b', 'mpilgrim', 'z']

>>> li[0:3]

['a', 'b', 'mpilgrim']

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

קיצורים ביצירת תתי רשימות

>>> li
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

>>> li[:3] (1)

['a', 'b', 'mpilgrim']

>>> li[3:] (2)

['z', 'example']

>>> li[:] (3)

['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

>>> li = ["a", "b", "c", "d", "E"]
>>> la = li
>>> la
['a', 'b', 'c', 'd', 'E']
>>> la[0] = 'A'
>>> li
['A', 'b', 'c', 'd', 'E']
>>> lb = li[:]
>>> lb[1] = 'A'
>>> lb
['A', 'A', 'c', 'd', 'E']
>>> la
['A', 'b', 'c', 'd', 'E']

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה