בסיסי > פונקציות > בחן את עצמך

בחן את עצמך

בדף זה תוכל לבחון את עצמך על החומר שלמדת. כדי לעשות זאת בחר וסמן את התשובות הנכונות לכל השאלות שלהלן. לאחר שסיימת, לחץ על כפתור "בדוק" לקבלת הודעה עם הציון שקיבלת במבחן. אם תרצה תוכל לנסות ולשפר את תשובותיך או ללחוץ על כפתור "סמן תשובות נכונות".


מה עושה ומה מחזירה הקריאה לפונקציה (7.8) int ?
הפונקציה מחזירה 1 אם ורק אם הארגומנט הוא מועבר הוא מטיפוס int, ולכן הקריאה תחזיר 0.
הפונקציה מבצעת לארגומנט המרה ל-int. הקריאה תחזיר 8.
הפונקציה מבצעת לארגומנט המרה ל-int. הקריאה תחזיר 7.
אין פונקציה כזו בפיתון.


האם הטיפוס של הערך המוחזר של פונקציה כלשהי בפיתון הוא קבוע?
לא. הוא יכול להיות מטיפוסים שונים עבור קריאות שונות לפונקציה.
כן, בוודאי. 
פונקציות בפייתון לא מחזירות ערך. 
כל התשובות נכונות. 


כיצד תוחמים בפייתון בלוק של קוד (כגון בלוק ה-statement בהגדרת פונקציה)?
על ידי המילים השמורות  begin ו-end.
על ידי סוגריים מסולסלים { }
על ידי הסחת השורות ימינה במרווח אחיד
על ידי נקודותיים :


מתי מבוצעות שורות הקוד שבתוך פונקציה?
עם כתיבתן.
בכל פעם שקוראים לפונקציה.
רק בפעם הראשונה שקוראים לפונקציה.
עם הפעלת התכנית בה נכתבו. התבונן בהגדרת הפונקציה הבאה:

def func1(x):
      print(x);
      print(x*2);
      return(x*3);

מה ידפיסו השורות הבאות:

x = 7;
func1(5):

5
10
15

7
14
21

5
10

7
14


 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה