מתקדם > תכנות מונחה עצמים > הגדרת מחלקות

הגדרת מחלקות

שפת פיתון היא שפת תכנות מונחה עצמים מלאה – אפשר להגדיר מחלקות, לרשת ממחלקות וליצור מופעים ממחלקות שהגדרנו.

כמו הגדרת פונקציות, גם הגדרת מחלקה בפיתון היא פשוטה. אין צורך להפריד בין ההצהרה על המחלקה להגדרתה – ניתן פשוט להגדיר את המחלקה ולהתחיל לקודד. מחלקה בפיתון מוגדרת בעזרת המילה השמורה class, לאחריה שם המחלקה, וזהו – באופן עקרוני, כיון שמחלקה אינה חייבת לרשת ממחלקה אחרת.

class foo:
    pass

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

from UserDict import UserDict
class FileInfo(UserDict):

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

class FileInfo(UserDict):
   
"store file metadata"

   
def __init__(self, filename=None):

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

class FileInfo(UserDict):
   
"store file metadata"

   
def __init_
_(self, filename=None):
    
    UserDict.__init__(self)

    
    self["name"] = filename

    
    

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

אמנם כיסינו כאן הרבה חומר שיש לעכל, אך אל חשש – כל המחלקות בפיתון דומות, ולאחר שלמדת אחת מהן היטב – למדת את כולן. הדבר החשוב ביותר שיש לזכור מפרק זה, הוא הדבר שמכשיל מתכנתי פיתון פעמים רבות: בהגדירך מחלקה הנורשת ממחלקה אחרת, אסור לשכוח לקרוא למתודת ה __init__ של המחלקה ממנה ירשת.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה