בסיסי > התחלה > כללי

מושגים בסיסיים

פרק זה הוא פרק בסיסי מאוד, ומיועד למי שניסיונו בשפות תכנות הוא מינימלי. אם יש לך ניסיון כלשהוא בשפות תכנות, מומלץ לעבור על פרק זה ברפרוף. אם אין לך ניסיון תכנותי כלל, פרק זה יכול לעזור בהבנת מושגי תכנות בסיסיים, אך אינו תחליף לקורס מבוא בסיסי במדעי המחשב.

מה בפרק

בפייתון, כמו בכל שפה, ישנם עצמים בסיסיים שמהווים את אבני היסוד לתכנות. בפרק זה נכיר את אבני היסוד של התכנות בפייתון - ערכים, משתנים ואופרטורים.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה