מתקדם > מודולים > כללי

מודולים

אם אתה יוצא מהמשערך של פייתון ונכנס אליו שוב, כל ההגדרות (פונקציות, משתנים) נמחקות. לכן אם אתה רוצה לכתוב תכנית ארוכה יותר משורות בודדות, רצוי לשמור את התכנית כ-סקריפט. כאשר התכניות נהיות ארוכות יותר ויותר, ניתן לפצל אותן לכמה קבצים, כדי להקל על התחזוקה שלהן. לעתים תרצה להשתמש בפונקציה שימושית (אחת או יותר) בכמה מהתכניות שכתבת, מבלי להעתיק אותה בכל פעם מחדש לכל תכנית.

לצורך כך, בפייתון ישנה דרך למקם הגדרות בקובץ אחד ולהשתמש בהן בסקריפט או במשערך האינטראקטיבי. קובץ כזה נקרא מודול. הגדרות שנמצאות במודול ניתנות ליבוא לתוך מודולים אחרים או למודול הראשי - שהוא מרחב המשתנים העליון בתכנית או במשערך האינטראקטיבי.

מה בפרק

יצירת מודולים - נלמד כיצד ליצור ולהשתמש במודולים שנגדיר בעצמנו.

יבוא מודולים - הרחבה בנושא ייבוא מודולים והשימוש במודולים קיימים בשפה.

socket - מודול לדוגמה, המממש יצירת התקשרות TCP/IP בין מחשבים.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה