כללי > הקדמה > מי צריך פיתון

למי זה טוב?

פייתון טובה לקשת רחבה מאוד של שימושים, כפי שמשתקף מהתיאור לעיל.

שפת פייתון קלה ללימוד, בעלת תחביר אלגנטי וברור, ועם זאת מכילה הרבה מכאניזמים יעילים לכתיבה מהירה של קוד. היא מוכוונת עצמים לחלוטין ולכן ניתן לכתוב בה גם יישומים גדולים ומורכבים הדורשים זאת. היא מתממשקת עם ממשקים גרפיים מגוונים, ומכילה מודולים רבים לכל שימוש. בקיצור, פייתון טובה לכל צורך של כתיבת קוד מהירה ויעילה.

פייתון היא גם שפה יפה וקלה ללימוד למי שאינו יודע כלל לתכנת – מוסיפים לכך האפשרות להשתמש במשערך שורת הפקודה, ואי הצורך בקומפילציה מסובכת לשם הרצת תכניות.

למי זה לא טוב?

פייתון היא בסופו של דבר שפה משוערכת (או מקומפלת רק למחצה), ולכן מוגבלת במהירות הריצה של התכניות שלה. יש להביא זאת בחשבון אם מתכוונים לכתוב יישום הדורש משאבי עיבוד רציניים. מבחינה זו, יעיל יותר כמובן להשתמש בשפות כמו C או C++.

כמו ג'אווה, בסופו של דבר תכנית פייתון מורצת על ידי המשערך שמהווה סביבה חוצצת בינה לבין משאבי המחשב הגולמיים, ומסיבה זו כמובן שלא ניתן לתכנת בפייתון מנהלי התקנים למשל, או כל תכנית שצריכה לפשפש בקרביים האפלים של מערכת ההפעלה.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה