פרויקט סיכום > שלבי הפרויקט > שלב א

שלב א - רשימות

כפי שנאמר לעיל, משחק הצוללות הוא משחק לוח. על כן, בשלב ראשון נבנה את לוח המשחק (בשלב מאוחר יותר נבנה את התאים מהם מורכב הלוח, אך בשלב זה ניבנה לוח פשוט בלבד).

לוח המשחק, כמו מבני נתונים רבים אחרים בפיתון, הינו רשימה של רשימות . זוהי הדרך הנפוצה בפיתון להגדיר מערך דו-מימדי (כיון שמערך ורשימה בפיתון חד הם). לבניית מערך דו מימדי, או רשימה של רשימות, יש לבנות בכל שלב רשימה של תאים שתהווה שורה במערך, ולצרפה לרשימה של רשימות.

הניחו שלרשותכם המשתנים rows ו columns המציינים את מספר השורות והעמודות (בהתאמה), וכן סוג משתנה בשם Cell המייצג תא במערך (בהמשך נבנה מחלקה זו) וצרו את המערך לפי השיטה לעיל, בתוך משתנה בשם cells.

לחץ לקבלת רמז:

לחץ לקבלת רמז נוסף:

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה