בסיסי > טפוסי נתונים > עוד על רשימות

עוד על רשימות

הוספת אלמנטים לרשימות

>>> li
['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example']

>>> li.append("new")

>>> li

['a', 'b', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new']

>>> li.insert(2, "new")

>>> li

['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new']

>>> li.extend(["two", "elements"])

>>> li

['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new', 'two', 'elements']
 

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

חיפוש ברשימה

>>> li
['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new', 'two', 'elements']

>>> li.index("example")

5

>>> li.index("new")

2

>>> li.index("c")

Traceback (innermost last):

File "<interactive input>", line 1, in ?

ValueError: list.index(x): x not in list

>>> "c" in li
0

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

הסרת ערכים מתוך רשימה

>>> li
['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'z', 'example', 'new', 'two', 'elements']

>>> li.remove("z")

>>> li

['a', 'b', 'new', 'mpilgrim', 'example', 'new', 'two', 'elements']

>>> li.remove("new")

>>> li

['a', 'b', 'mpilgrim', 'example', 'new', 'two', 'elements']

>>> li.remove("c")

Traceback (innermost last):

File "<interactive input>", line 1, in ?

ValueError: list.remove(x): x not in list

>>> li.pop()

'elements'

>>> li

['a', 'b', 'mpilgrim', 'example', 'new', 'two']

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

אופרטורים של רשימות

>>> li = ['a', 'b', 'mpilgrim']
>>> li = li + ['example', 'new']

>>> li

['a', 'b', 'mpilgrim', 'example', 'new']

>>> li += ['two']

>>> li

['a', 'b', 'mpilgrim', 'example', 'new', 'two']

>>> li = [1, 2] * 3

>>> li

[1, 2, 1, 2, 1, 2]

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה