בסיסי > טפוסי נתונים > איחוד רשימות ופיצול מחרוזות

איחוד רשימות ופיצול מחרוזות

בדוגמה הקודמת הצגנו כרשימת מחרוזות את תוכנו של מילון. כעת נרצה להפוך את כל הרשימה למחרוזת אחת. לשם כך נשתמש במתודה join של אובייקט המחרוזת. שימ/י לב: האובייקט שממנו מופעלת המתודה הוא מחרוזת ממש – בין שני סימני מרכאות כפולות – ולאו דווקא משתנה מחרוזת, דבר המעיד עד כמה נכונה הקביעה שבשפת פייתון הכל הוא אובייקטים.

return ";".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()])

 המתודה join מקבלת בארגומנט רשימת מחרוזות (המתודה לא עובדת אם ישנם אלמנטים שאינם מחרוזות ברשימה), ומחזירה מחרוזת העשויה משירשור אברי הרשימה למחרוזת ארוכה, כשהם מופרדים על ידי המחרוזת שממנה מופעלת המתודה.

דוגמה מסכמת ממחישה את פעולת המתודה:

>>> params = {"server":"mpilgrim", "database":"master", "uid":"sa", "pwd":"secret"}
>>> ["%s=%s" % (k, v)
for k, v in params.items()]
['server=mpilgrim', 'uid=sa', 'database=master', 'pwd=secret']

>>> ";".join(["%s=%s" % (k, v)
for k, v in params.items()])
server=mpilgrim;uid=sa;database=master;pwd=secret

המתודה ההופכית ל-join היא כמובן המתודה split.

>>> li = ['server=mpilgrim', 'uid=sa', 'database=master', 'pwd=secret']
>>> s = ";".join(li)

>>> s

'server=mpilgrim;uid=sa;database=master;pwd=secret'

>>> s.split(";")

['server=mpilgrim', 'uid=sa', 'database=master', 'pwd=secret']

>>> s.split(";", 1)

['server=mpilgrim','uid=sa;database=master;pwd=secret']

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

 

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה