בסיסי > טפוסי נתונים > כללי

טיפוסי נתונים

בשפת פיתון מוטמעים מספר טיפוסי נתונים יעילים המאפשרים לנהל נתונים: מילונים, רשימות ורשומות.שני האחרונים הם סדורים (יש משמעות לסדר האברים בתוכם), ולכן נקראים גם רצפים. בפרק זה נסקור את טיפוסי הנתונים האלה בפרוטרוט, ונלמד כיצד להשתמש בהם ביעילות למשימות שונות. אולם, לפני שנפנה לסקירת טיפוסי הנתונים עצמם יש תחילה להבהיר כמה נקודות.

כל דבר הוא אובייקט

בפיתון כל משתנה הוא אובייקט (וכך גם כל פונקציה, קובץ וכל דבר בעצם). על השימוש באובייקטים בפייתון מוסבר בהרחבה בפרק תכנות מונחה עצמים , אולם כדי שנוכל להתייחס למלוא התכונות של טיפוסי הנתונים שנלמד להלן, מובא כאן הסבר קצר.

לכל סוג של אובייקט ישנן מתודות – פונקציות המוגדרות עבור סוג זה של אובייקט (סוג של אובייקטים נקרא מחלקה או class), ומופעלות על האובייקט הספיציפי (מופע, או instance) שממנו הן נקראות. הקריאה להן נעשית על ידי כתיבת שם האובייקט (שם המופע, לא שם הסוג), הוספת נקודה ומיד אחריה קריאה למתודה כמו לפונקציה רגילה, עם משתנים אם נדרש. מילונים, רשימות ורשומות (רשימות בלתי משתנות) הם כולם מחלקות של אובייקטים, וככאלו יש לכולם מתודות, שחלקן תפורטנה להלן.

הגדרת משתנים

בהמשך נדבר על האופן בו מוגדר כל אחד מטיפוסי הנתונים שעליהם נדבר. אולם כדאי להבהיר תחילה את משמעות המושג "הגדרה" בפיתון.

ישנם בשפת פיתון משתנים לוקאלים (תקפים בתחום של בלוק אחד) וגלובליים (תקפים בכל התכנית), אך אין צורך (וגם אי אפשר) להצהיר בה על המשתנים. המשתנים נוצרים עם ההשמה הראשונה שלהם, והם נהרסים באופן אוטומטי כאשר התכנית יוצאת מהתחום בו הם תקפים. לפיכך הגדרת משתנים בפיתון היא למעשה השמה.

מה בפרק

סקירת טיפוסי הנתונים:מילונים,רשימות ורשומות .

שימושים נפוצים בטיפוסי הנתונים שנלמדו:

השמה מרובה - השמת של כמה משתנים בו זמנית, באמצעות רשומות.

שימוש בתבניות מחרוזות (תוך שימוש ברשומות).

פעולות אלגנטיות על רשימות: מיפוי רשימות, איחוד ופיצול רשימות, סינון רשימות.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה