פרויקט סיכום > כללי > פתרון בית ספר

פתרון בית ספר

עמוד זה מכיל קישורים לפתרון בית הספר של הפרויקט אותו תבצעו בעמודים הבאים.

שימו לב, כל שלב מכיל כפתור המציג את הפתרון לשלב עצמו. בעמוד זה ניתן למצוא את כל הפתרונות המוצגים בשלבים השונים בצורת קבצי תכניות פיתון, וקובץ המכיל את התכנית שמלאה של משחק הצוללות.

מומלץ מאוד לנסות ולפתור את כל השלבים כסדרם, ולא להסתכל על הפתרון של כל שלב לפני שנסיתם לפתור אותו בעצמכם.

הקישו על כל אחד מהנושאים הבאים כדי לקבל את קובץ הפתרון:

תכנית משחק צוללות מלאה

פתרון לשלב א

פתרון לשלב ב

פתרון לשלב ג

פתרון לשלב ד1

פתרון לשלב ד2

פתרון לשלב ה1

פתרון לשלב ה2

פתרון לשלב ו

פתרון לשלב ז

פתרון לשלב ח

פתרון לשלב ט

פתרון לשלב י

פתרון לשלב יא

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה