מתקדם > תכנות מונחה עצמים > פונקציות פרטיות

פונקציות פרטיות

כמו בשפות אחרות, גם בפיתון קיימת אפשרות להגדיר פונקציות פרטיות, שאינן יכולות להיקרא מחוץ למודול, מתודות פרטיות, שאינן יכולות להיקרא מחוץ למחלקה, ומשתני מחלקה פרטיים, שאינם נגישים מבחוץ. הגדרה האם פונקציה, מתודה או משתנה הם פרטיים תלויה בלבד בשמם:

1.      כל שם המתחיל בשני קווים תחתיים, ואינו מסתיים בשניים כאלה, הוא פרטי (לדוגמה - __parse).

2.      רק מתודות ומאפיינים מיוחדים בפיתון נקראים בשמות המתחילים ונגמרים בשני קווים תחתיים (הקונבנציה אוסרת על הגדרת שמות חדשים בפורמט כזה).

להלן דוגמה לנסיון קריאה לפונקציה פרטית:

>>> import fileinfo
>>>
m = fileinfo.MP3FileInfo()
>>>
m.__parse("/music/_singles/kairo.mp3")
Traceback (innermost last):

 
File "<interactive input>", line 1, in ?

AttributeError: 'MP3FileInfo' instance has no attribute '__parse'

שימו לב שבקריאה לפונקציה פרטית, פיתון מדווח על כך שהפונקציה אינה קיימת, ולא שהיא פרטית.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה