בסיסי > טפוסי נתונים > מילונים

מילונים

טיפוס הנתונים הראשון עליו נלמד הוא המילון. המילון מקביל ל-hash  בשפות תכנות אחרות כמו למשל perl, או hashtable ב-JAVA.

מילון הוא טיפוס נתונים המכיל זוגות של נתונים: מפתח וערך, ומאפשר גישה יעילה לערכים על פי מפתחותיהם.

הגדרת מילון

כדי להבין כיצד עובדים מילונים בפיתון, נשים לב לקטע הקוד הבא: 

>>> d = {"server":"mpilgrim", "database":"master"}
>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'database': 'master'}

>>> d["server"] = 'mpilgrim'

>>> d["database"]

'master'

>>> d["mpilgrim"]

Traceback (innermost last):

File "<interactive input>", line 1, in ?

KeyError: mpilgrim

 העבירו את העכבר על שורות הקוד המסומנות כדי לקבל הסברים

יצירת מילון חדש בן שני איברים, והשמתו לתוך המשתנה d. נעשית על ידי כתיבת הזוגות מפתח-נקודותיים-ערך (המפתח משמאל לערך כמובן) מופרדים בפסיקים, בתוך סוגריים מסולסלים.

הראשון מבין כל זוג ערכים הוא ה"מפתח" והשני הוא הערך המשויך לו. במקרה המסומן ב(2) "server" הוא המפתח, והערך המשויך לו הוא "mpilgrim". בשורה 2 מודגם כיצד ניתן לגשת לערך זה על ידי השמת המפתח בתוך סוגריים מרובעים.

באותו אופן, database הוא מפתח והערך המשוייך לו על ידי הקריאה: d[database.

ההפך אינו אפשרי – אי אפשר לקבל את המפתח בעזרת הערך. נסיון לעשות כך מעלה הודעת שגיאה.

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה