בסיסי > טפוסי נתונים > מיפוי רשימות

מיפוי רשימות

אחת מהתכונות החזקות ביותר בשפת פייתון היא היכולת "להכליל" רשימות (הסבר להלן...) שמאפשרת לבצע מיפוי של רשימות בצורה קומפקטית ואלגנטית על ידי החלת פונקציה כלשהי על כל אחד מאברי הרשימה.

זה מתבצע תוך שימוש בתבנית for ... in כך (את לולאת for בשימושה הרגיל נכיר נכיר בהמשך):

>>> li = [1, 9, 8, 4]
>>> [elem*2 for elem in li]
[2, 18, 16, 8]

>>> li

[1, 9, 8, 4]

>>> li = [elem*2 for elem in li]
>>> li
[2, 18, 16, 8]

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

לפני שנמשיך לבחון את היכולות של הכללת הרשימות, נחזור מעט אחורה, לנושא המילונים. לאחר שלמדנו על הרשומות והרשימות, נכיר כעת שלוש מתודות חדשות של טיפוס המילון, שעושות שימוש בטיפוסי נתונים אלו:

>>> params = {"server":"mpilgrim", "database":"master", "uid":"sa", "pwd":"secret"}
>>> params.keys()

['server', 'uid', 'database', 'pwd']

>>> params.values()

['mpilgrim', 'sa', 'master', 'secret']

>>> params.items()

[('server', 'mpilgrim'), ('uid', 'sa'), ('database', 'master'), ('pwd', 'secret')]

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()]

מה מחזיר הביטוי? Params הוא מילון. הביטוי לוקח את רשימת התוכן של המילון – params.items(), וממפה אותה לרשימה חדשה על ידי החלת תבנית המחרוזת על כל אחד מהאלמנטים (הרשומות). הרשימה החדשה תכיל את אותו מספר האלמנטים כמו הרשימה המקורית, אך במקום רשומות תופענה ברשימה החדשה מחרוזות שתכלנה את המפתח ואת הערך שהכילה הרשומה המתאימה.

זה יהיה, אם כן, הפלט של הביטוי:

 ['server=mpilgrim', 'uid=sa', 'database=master', 'pwd=secret']

 

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה