בסיסי > טפוסי נתונים > שימוש ברשומות בתבניות מחרוזות

שימוש ברשומות בתבניות מחרוזות

שפת פיתון תומכת באפשרות הכנסת ערכים לתוך תבניות מחרוזות (formatting). לאפשרות זו שיכלולים רבים. כאן נסקור את הבסיסיים והשימושיים שבהם. התבניות בהן נעשה שימוש בפיתון זהות לאלו בהן נעשה שימוש בפקודה sprintf של שפת C.

>>> k = "uid"
>>> v = "sa"

>>> "%s=%s" % (k, v)

'uid=sa'

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

>>> uid = "sa"
>>> pwd = "secret"

>>> print pwd + " is not a good password for " + uid
secret is not a good password for sa
>>> print "%s is not a good password for %s" % (pwd, uid)
secret is not a good password for sa
>>> userCount = 6

>>> print "Users connected: %d" % (userCount, )
Users connected: 6
>>> print "Users connected: " + userCount
Traceback (innermost last):

File "<interactive input>", line 1, in ?

TypeError: cannot add type "int" to string

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

ניסיון לשרשר מחרוזת עם אלמנט שאינו מחרוזת מחזיר שגיאה. פתרון אחר לבעיה זו הוא להשתמש בפונקציה str(elem) שמקבלת אלמנט כלשהו ומחזירה מחרוזת:

Print “Users connected: “ + str(userCount(4))

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה