בסיסי > התחלה > אופרטורים

אופרטורים

אופרטורים הם סמלים מיוחדים, שמסמלים חישובים פשוטים כדוגמת חיבור וכפל. הערכים בהם משתמשים האופרטורים לחישוב נקראים אופרנדים, וצירוף של אופרטור ואופרנדים נקרא ביטוי .

מרבית האופרטורים בפייתון מבצעים את הפעולה הצפויה מהמקבילה המתמטית אותם הם מסמלים. להלן מספר דוגמאות מובנות מאליהן:

20+32   num-1   hour*60+minute   minute/60   5**2   (5+9)*(15-7)

פעולות החיבור, החיסור והכפל מתבצעות כפי שמצופה, אולם תוצאת פעולת החילוק עלולה לא להיות מובנת מאליה ממבט ראשון:

>>> hours = 23
>>> hours/24

0

תוצאת חלוקה של 23 ב 24 הינה 0.9583 ולא 0. ההסבר לתוצאה שקיבלנו הינו, שפייתון מתייחסת ל 23 ול 24 כמספרים שלמים, ולכן התוצאה חייבת להיות מספר שלם. כדי לפתור את הבעיה ניתן להשתמש במספר עשרוני עבור אחד האופרנדים:

>>> hours / 24.0
0.95833333333333337

סדר הפעולות בפייתון דומה לסדר הקדימויות המתמטי הרגיל: קודם כל סוגריים, לאחר-מכן חזקה, כפל וחילוק, חיבור וחיסור. החישוב (עבור אופרטורים בעלי קדימות שווה) מתבצע משמאל לימין.

הערות

במרבית המקרים כדאי להוסיף לקוד שאנו כותבים הערות בשפה אנושית, כדי להקל על הבנת התוכנית בידי אנשים אחרים. כדי להוסיף הערות בפייתון משךמשים בסורג. ניתן להשתמש בו בתחילת שורה או באמצע שורה, כפי שמוצג בדוגמא:

# compute the number of hours to wait
hours = (days * 24) # 24 hours in a day

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה