פרויקט סיכום > שלבי הפרויקט > שלב ט

שלב ט – מחלקות, פונקצית מחלקה מיוחדת

לסיום עיסוקנו בתחום תכנות מונחה עצמים, נממש את מחלקת הלוח של משחק הצוללות שלנו. מימוש מחלקה זו אינו פשוט, והוא מערב יישום כל מה שעסקנו בו עד כה – מחלקות התא והצוללת, ומרבית הפונקציות שנכתבו בשלבים הקודמים.

ממשו מחלקת לוח בעלת המאפיינים הבאים:
columns מספר העמודות בלוח
rows מספר השורות בלוח
cells רשימה של רשימות של תאי הלוח – כפי שמומשה בשלבים הקודמים
subs רשימה של אוביקטים מסוג צוללת, כפי שמוקמו על גבי הלוח.

על המחלקה להכיל את המתודות הבאות:
AddSub
המקבלת כארגומנט רשימה של תאים, בודקת האם הם מגדירים צוללת חוקית (כל התאים מחוברים, אין צוללות קרובות מדי), ומוסיפה את הצוללת ללוח.
 Hit המקבלת קואורדינטות של "יריה" בתא מסוים, מעדכנת את הלוח בהתאם (שימו לב למקרה בו צוללת מושמדת – יש לסמנה ככזו ולסמן את כל סביבותיה כ"החמצה") ומחזירה ערך 0 אם היתה החמצה, 1 אם היתה פגיעה בצוללת, ו 2 אם צוללת הושמדה.
ToString כפי שכבר מומשה בשלב ג .

הוסיפו מתודות עזר כרצונכם ולפי הצורך.

לחץ לקבלת רמז:

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה