בסיסי > טפוסי נתונים > שינוי ועדכון של מילונים

שינוי ועדכון של מילונים

נמשיך את הדוגמה הקודמת:

>>> d
{'server': 'mpilgrim', 'database': 'master'}

>>> d["database"] = "pubs"

>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'database': 'pubs'}

>>> d["uid"] = "sa"

>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'pubs'}

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

נקודה לציון: מילונים אינם סדורים.

במילונים אין שום משמעות לסדר פנימי. לא ניתן למשל לגשת ישירות לערך בעל מספר סידורי כלשהו, שכן אין מספרים סידוריים למפתחות, גם לא לפי ערך אלפביתי (ישנן עם זאת דרכים עקיפות לעשות זאת, למשל על ידי המרת המילון לרשימה – על רשימות נלמד בהמשך).

תכונה זו מסבירה את היותו של הזוג uid-sa ממוקם במקום האמצעי בפלט שבשורה האחרונה למרות שהוא למעשה הזוג האחרון שהוכנס למילון.

עירוב טיפוסי נתונים בתוך מילון

נחזור לדוגמה שלנו:

>>> d
{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'pubs'}

>>> d["retrycount"] = 3

>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'master', 'retrycount': 3}

>>> d[42] = "douglas"

>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'master', 42: 'douglas', 'retrycount': 3}

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

מחיקת ערכים מתוך מילון

>>> d
{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'master', 42: 'douglas', 'retrycount': 3}

>>> del d[42]
>>> d

{'server': 'mpilgrim', 'uid': 'sa', 'database': 'master', 'retrycount': 3}

>>> d.clear()

>>> d

{}

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

נביט בהמשך הדוגמה:

>>> d = {}
>>> d["key"] = "value"

>>> d["key"] = "other value"

>>> d

{'key': 'other value'}

>>> d["Key"] = "third value"

>>> d

{'Key': 'third value', 'key': 'other value'}

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה