בסיסי > טפוסי נתונים > השמה מרובה באמצעות רשימות

השמה מרובה באמצעות רשומות ורשימות

אחד מקיצורי הדרך האלגנטיים בתכנות בפייתון הוא השימוש ברצפים (רשומות ורשימות) לצורך השמת ערכים בכמה משתנים בו זמנית (כלומר באותה הפקודה... בקרביי המחשב זה קורה כמובן באופן סדרתי).

>>> v = ('a', 'b', 'e')
>>> (x, y, z) = v

>>> x

'a'

>>> y

'b'

>>> z

'e'

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

לפעולה זו שימושים רבים. אחד מהם מקביל לזה שנעשה בשפת C במבנה ה-ENUM – הקצאת שמות לרצף של ערכים. שימוש זה נעשה אלגנטי עוד יותר בפייתון, בתוספת הפונקציה range כפי שנראה להל:

>>> range(7)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

>>> (MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY) =
range(7)

>>> MONDAY

0

>>> TUESDAY

1

>>> SUNDAY

6

העבירו את הסמן מעל השורות המסומנות לקבלת הסברים

ניתן גם להשתמש בהשמה מרובה כדי לכתוב פונקציה המחזירה ערכים רבים – הפונקציה פשוט מחזירה רשומה של הערכים הרצויים. מי שקורא לפונקציה, מבצע השמה לתוך משתנה יחיד (שיהפך לרשומה בעצמו), או לתוך רשומה בגודל המתאים, שתכיל לאחר מכן את הערכים המוחזרים. בטריק זה נעשה שימוש רב בספריות הסטנדרטיות של פיתון.

>>> range (6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]

>>> range(6, 12)

[6, 7, 8, 9, 10, 11]

>>> range(6, 12, 2)

[6, 8, 10]

 
עמוד ראשי
הקדמה
התקנה
שימוש
התחלה
פונקציות
זרימת התכנית
טיפוסי נתונים
זרימת התכנית - מתקדם
תכנות מונחה עצמים
מודולים
כללי
שלבי הפרויקט
דוגמאות הרצה