arrow

תפריט

אופציות תפריט וניווט   

מבוא ל-Paint shop

שורת התפריט

קיצור מקלדת

תיבת דו

פלטות בקרה

פלטת צבעים

היסטוגרמה

סרגל כלים פלטת הכלים

 

כלי ציור   

ציור דברים

התאמה אישית של המברשת

קוים

קוים Bezier

הכלי מברשת האווירי

תיבת טקסט

כלי מילוי

מילוי הדרגתי

שפופרות תמונה

 

כלי עריכה    

הכלי שינוי צורה

הכלי מחק

הכלי שיפור

הכלי טפטפת העין

הכלי הגדלה

בחירת דברים

הכלי בחירות

הכלי לאסו

הכלי בחירת שרביט  הקסם

הכלי תנועה

הכלי חיתוך

הכלי מחליף צבע

מסכות

כלים הפועלים על מסכות

שכבות

מברשת שיבוט

מדפדף המסננים

רקעים שקופים

שינוי גודל של תמונות

 

Real World  דוגמאות

דוגמות Real world

יצירת חזית הקשת

טקסט הלוגו

מסגרת משופעת חלק-1

מסגרת משופעת חלק-2