arrow

התאמה אישית של המברשות

לחודי המברשת (Brush Tips)                          

[Image15.gif]

והאופציות השונות ניגשים דרך תיבת דו-שיח של פלטת הבקרה. כדי לפתוח את תיבת דו-שיח של פלטת הבקרה עליך קודם כל לוודא שהאופציה נבחרה. על שורת התפריט הקש 'תצוגה > סרגלי כלים' (View | Toolbars…)כדי לפתוח את תיבת דו-שיח של סרגל הכלים. סמן את פלטת הבקרה וכל סרגל כלים אחר שתרצה לפתוח. ברגע שפלטת הבקרה נבחרה, ניתן יהיה לפתוח ולסגור אותה בקלות ע"י הקשה על מקש ה- Tab שעל המקלדת שלך.

 

פלטת הבקרה/תווית חוד מברשת

כעת, כשיש לך את הפלטות שלך כך שתוכל לפתוח אותן עם מקש ה- Tab, עליך להקיש על כפתור מברשת הצבע על פלטת הכלים כך שתיבת הבקרה המתאימה תפתח עם ה- Tab.

צורות מברשות

[Image16.gif]

כלי הציור שלך באים עם צורות וגדלים שונים, וכמו כן קטגוריות ערוכות מראש, כמו עט, עפרון, עפרון צבע וכו'. כאשר כלי הציור נבחר בסרגל הכלים, תפריט מרקמי הנייר יהיה זמין בתווית בקרות הכלים (Tools Controls Tab). מרקמי נייר ניתן להוסיף לכל כלי ציור.

 

 

 

מברשות מותאמות אישית

[Image17.gif]

PSP מאפשר להוסיף התאמת חודי מברשות או דרך בחירת מברשת השמורה על הדיסק שלך, או יצירת התאמה מעוצבת משלך. התאמות מעוצבות כלל לא קשות כפי שהן נשמעות, פשוט פתח תמונה ובחר שטח שבו תרצה להשתמש במברשת החדשה שלך. פתח את תיבת דו-שיח התאמת מברשות והקש על כפתור create.

 

 

 

[Image18.gif]

קביעות אטימות (Opacity Settings)

אטימות יכולה להיות משעשעת כי גיוון רמות יאפשר לתמונת הרקע להראות פחות או יותר. התאם את המחוון למספר נמוך יותר בשביל שקיפות גדולה יותר ומספר גבוה יותר לתוצאה יותר מוצקה.

[Image19.gif]

קביעות צפיפות (Density Settings)

הצפיפות קובעת כיצד הצבע זורם על פני האריג. קביעה נמוכה יותר מאפשרת פחות צבע על האריג, ואילו מספרים גבוהים יותר מאפשרים יותר.

[Image20.gif]

קביעות מוצקות (Hardness Settings)

קביעות המוצקות קובעות את הפוקוס של מברשת הצבע. קביעה 1 נותנת פוקוס רך, ואילו 100 ייתן קצוות חדים.

גודל (Size)

[Image21.gif]

קובע את גודל המברשת.הגדלים משתנים מ- 1 (פיקסל אחד) ועד 200.

 

 

 

 

 

[Image22.gif]

צעדים (Steps)

לאופציית 'צעד' של 5 PSP יש את אותו האפקט כמו של ה- 'spacing' (ריווח) של Photoshop. עליך או להזיז את המחוון או להקיש מספר בתיבה. ככל שהמספר גדול יותר, כך יש יותר רווח בין 'משיכות המכחול', וככל שהמספר קטן יותר, כך הרווח קטן.

 

קוים

תוכן העניינים

ציור דברים