arrow

ציור דברים

PSP מתפאר במערך של כלי ציור, ממברשות צבע לעפרונות ולשפופרות המסך (Picture Tubes) החדשות. כל כלי בא עם מערך אופציות משלו ורובם מלווים בקביעת מרקם נייר (setting paper texture).

האופציות והקביעות השונות לכלים אלה יסוקרו בהמשך.

 

התאמה אישית של המברשת

תוכן העניינים

סרגל כלים פלטת הכלים