arrow

סרגל כלים ופלטת כלים

מה ההבדל?

[Image12.gif]

תיבת דו-שיח סרגל הכלים (Toolbars Dialog Box)תיבת דו-שיח סרגל הכלים מדליקה ומכבה פלטות שונות. היא ממוקמת בשורת התפריט מתחת ל"תצוגה" (View).

 

 

 

סרגל כלים (Toolbar)

[Image13.gif]

סרגל הכלים הוא סרגל המשתף פעולה עם שורת התפריט. הוא ניתן להתאמה אישית באופן מלא, נותן לך אפשרות להוסיף, להסיר או להזיז כפתורים.

את סרגל הכלים ניתן להדליק ולכבות ע"י הקשת "T" על המקלדת.

פלטת הכלים (Tool Palette)

[Image14.gif]

פלטת הכלים מכילה את הכפתורים המתאימים לכלי ציור/עריכה האינדיבידואליים. את פלטת הכלים ניתן להדליק ולכבות ע"י הקשת "P".

 

ציור דברים

תוכן העניינים

היסטוגרמה