arrow

הכלי לאסו (Lasso Tool)

ישנם סוגים שונים של בחירות (Selection Types) המתחברים לכלי 'היד החופשית' (לאסו);  Freehand('יד חופשית'), Point to Point ('נקודה אל נקודה') ו- Smart Edge ('חוד מבריק'). לגבי כל סוגי הבחירות, אם קו הבחירה חוצה את עצמו, כל מה שמוקף בקו הזה ייבחר.

Freehand

הכלי בחירת ה- Freehand יאפשר לך או לצייר בחירה חדשה או ניתן להשתמש בו כדי להוסיף או להוריד מבחירה קיימת. כדי להוסיף לבחירה יש להקיש ולהחזיק את מקש ה- Shift; כדי להסיר חלק מבחירה יש להקיש ולהחזיק את מקש ה- Ctrl.

כדי ליצור בחירה יש למקם את הסמן על התמונה, להקיש ולהחזיק את כפתור העכבר הראשי ולגרור את העכבר. אין צורך לסגור את הבחירה, PSP יסגור את הבחירה ע"י קו ישר בין נקודת ה-'סוף' וה-'התחלה'.

Point to Point

בכלי בחירה Point to Point משתמשים לבחירת שטחים אותם אתה רוצה לתחום עם קוים ישרים. מקם את הסמן שלך בנקודת ה-'התחלה'; הקש פעם אחת. כשתזוז לנקודה השנייה בתחום הבחירה שלך שים לב שקו מחבר את נקודת ההתחלה והסמן שלך. הקשה אחת על כפתור העכבר העיקרי תעגון את הקו הזה בנקודות שונות בתוך התמונה. הקשה כפולה תשחרר את הכלי. אם השארת את הבחירה פתוחה PSP יסגור אותה ע"י קו ישר בין נקודות הסוף וההתחלה. הקשה על כפתור ה- Delete תסיר את נקודת העוגן האחרונה.

Smart Edge

הכלי בחירה Smart Edge לא רק יבחר שטחים לא רגילים אלא גם "יקפוץ" לקו הבא אחרי התמונה כל פעם שאתה מקיש. זה מאפשר לך לעשות בחירות מדויקות סביב תמונות מפורטות. אם קו הבחירה אינו בדיוק איפה שאתה רוצה שיהיה, יש לך אופציה ללחוץ על כפתור ה- Delete כדי להסיר את נקודת העוגן האחרונה ללא הסרת כל הבחירה כולה. כבונוס נוסף, אתה יכול להוסיף או להוריד מבחירה שהושלמה ע"י שימוש במקשים Shift ו-Ctrl. (Shift כדי להוסיף, Ctrl כדי להוריד שטחים מבחירה). הקשה כפולה תשלים את הבחירה ותשחרר את הכלי.

תכונת ה- Smart Edge של הכלי לאסו היא תוספת מאוד חדישה של 5 PSP. אתה תוכל לעשות בחירות מדויקות של שטחים מפורטים או קשים לבחירה.

[Image74.jpg]

בדוגמא נשתמש בסוג חדש של בחירת Smart Edge כדי להסיר אובייקטים מתמונה אחת ולהוסיפם לאחרת. קודם כל בחר את הכלי לאסו בפלטת הכלים. פתח את תיבת הבקרה, (הקש Tab על המקלדת), והתאם את הגדרות הכלי לאסו. בחר מהתיבה הנשלפת בחירה מסוג Smart Edge וסמן את Antialias.אתה לא צריך לדאוג לאופציית Feather כעת. נתאים אותה מאוחר יותר. הקש Tab כדי לסגור את תיבות הבקרה.

 

 

 

חקור בזהירות את התמונה שלך. הקש לעיתים תכופות על מקש העכבר, במיוחד כשאתה משנה כיוון. הקשה מיותרת תיתן בחירה מדויקת יותר לאזורים קשים כמו אזורים עם ניגודים חלשים או צבעים זהים.

כשסימנת את כל הבחירה, הקש פעמיים על כפתור העכבר כדי להשלים את הבחירה ולגרום לכלי הלאסו לשחרר את הסמן שלך.

כדי להימנע מהמראה ה- "cut-out / pasted on" (חתוך ומודבק), התאם את קביעות ה- Feather (סוג) של הבחירה שלך. בחר 'בחירות > התאמה > סוג' (Selections | Modify | Feather) משורת התפריט והתאם את קביעות ה- Feather ל- 5.

[Image75.jpg]

אם עוד לא עשית את זה, פתח תמונה שתשמש כרקע ליצירה שלך. על תעבוד ישירות על התמונה הזו. הקש Shift + Dעל המקלדת כדי לשכפל אותה.גם על התמונה הזו על תעבודישירות. הקשה Ctrl + C כדי להעתיק ו- Ctrl + L כדי להדביק את אחור התמונה כשכבה חדשה על אותה התמונה. השכבה החדשה היא שכבה 1, וזה איפה שאנו נתחיל לעבוד. עבודה על שכבה בניגוד לעבודה על הרקע משמרת את התמונה המקורית במקרה ותרצה לחזור אליה ולהתחיל מחדש.

 

 

 

[Image76.jpg]

הרקע בדוגמא (שכבה 1) היה קצת חדגוני, לכן הוסף לו מסנן  Spotlight.ישנו פה שימוש ב- Vol.2 – Spotlight.Greg's Factory Output, כדי להוסיף מסנן לתמונה שלךוודא קודם שהשכבה עליה אתה רוצה ליישם את המסנן היא השכבה הפעילה. את זה אפשר לבדוק ע"י הקשת Tab על המקלדת כדי לפתוח את תיבות הבקרה או פשוט הקש על מקש ה- "L" כדי לפתוח את בקרת השכבות (Layer Control). החזק את מקש העכבר שלך מעל לכל כפתור השכבה כדי להפעיל חלון נשלף המראה את התמונה שעל השכבה הזו. הקש על כפתור השכבה המראה את השכבה עליה אתה רוצה ליישם את המסנן. במקרה זה, תהיה שכבה אחת בנוסף על שכבת הרקע, לכן לא יהיה קשה מדי לבחור.

 

 

[Image77.jpg]

כעת נוסיף את האובייקטים שלנו לתמונה. הפעל את השכבה שמכילה את הבחירה שלך מהצעד אחד. הקש Ctrl + C כדי להעתיק את הבחירה ללוח העריכה (clipboard)כעת הפעל את התמונה ה-'חדשה' ולחץ Ctrl + Lכדי להעתיק את הבחירה לתמונה כשכבה חדשה. הקש Tab כדי לפתוח את תיבות הבקרה. אם שכבה 2 אינה מעל שכבה 1, הקש עליה וגרור אותה עד שיהיה כך. (הרי אנו לא רוצים שהאובייקטים יוסתרו ע"י הנוף).

 

 

 

 

לא רע, אך זה דורש שיפור קטן כדי לסיים את זה בצורה משביעה רצון.

[Image78.jpg]

כדי להוסיף מעט עומק ולהבליט את האובייקטים כמוקד עיקרי של התמונה, יש להתאים את הבהירות (Brightness) ל- 6 ואת הניגוד ((Contrast ל- 25על שכבה 2. (כדי להתאים את הבהירות והניגוד בחר 'צבעים > התאם > בהירות/ניגוד' - Colors | Adjust | Brightness/Contrast).

 

 

 

 

 

הכלי בחירת שרביט  הקסם

תוכן העניינים

הכלי בחירות