arrow

הכלי בחירת שרביט הקסם (Magic Wand Selection Tool)

כלי הבחירה מאפשרים לך לבחור מספר אזורים שונים של התמונה. שטחים אלה אפשר לתפעל, לצבוע ולהפעיל עליהם מסננים ללא שינוי מראה השטחים שמחוץ לבחירה.

בדוגמא התמונה נפתחה ומיד קודמה שכבת הרקע (Background Layer) לשכבה.Shift + A כדי לבחור הכל, 'בחירות > קדם לשכבה' - (Selections | Promote to Layer). השתמש בכפתור Layer Visibility Toggle כדי "לכבות" את Background ואת Promoted Layer.

השלב הבא היה להוסיף שכבה אחרת שתפעל כתפאורת-רקע (backdrop) של התמונה. שנה את צבע הרקע בפלטת הצבעים שלך ל- R:250, G:199, B:198. מלא את השכבה הזו עם צבע הרקע ע"י שימוש בכלי מילוי (Fill Tool). גרור את ה- Promoted Layer שלך אל מעל השכבה הזו בתיבת הדו-שיח בקרת שכבות (Layers Control dialog box).

הקש Ctrl + D כדי לשחרר כל בחירה.

החלף את צבע הקדמה והרקע בפלטת הצבעים שלך.

[Image79.jpg]

בזמן עבודה עם Layer Promoted , יש שימוש בשרביט הקסם כדי לבחור את שטחי הרקע הכהים של התמונה. כמות השטח המעורב בבחירהתלוי בקביעות ה- Tolerance.קביעת ה- Tolerance גבוהה יותר תכלול יותר שטחים בבחירה וקביעה נמוכה יותר תכלול פחות. בדוגמא יש שימוש קביעת Tolerance של 20, אך כל תמונה דורשת קביעה שונה כדי להשיג את התוצאה הרצויה. אפילו 'האזור' של התמונה בו אתה מקיש עם העכבר יכול להשפיע על הבחירה.

 

שים לב כיצד קו הבחירה הוכנס לאזורים בהירים יותר של התמונה. זה נגרם ע"י קביעת Feather של 20 שיושם ע"י שרביט הקסם. אילו ה- Feather היה נקבע על אפס, הקו היה מסודר יותר יחד עם השבר המדויק בין הצבעים הבהירים והכהים.

[Image80.jpg]

הקשה יחידה על מקש ה- delete מסירה את השטח הנבחר, ומחליפה אותו עם הצבע משכבת תפאורת-הרקע (שכבה 1). שוב, שים לב כיצד קביעת Featherהקודמת השפיעה על פעולת מקש ה- delete. במקום קו קשה בין השטחים הנבחרים והלא נבחרים, יש לנו דהייה רכה ביניהם.

 

 

[Image81.jpg]

כאשר אופציית Magic Wand Feather   נקבעת על מספר השונה מ- 0, בעזרת כפתור ה- Ctrl אפשר לבטל בחירות של שטחים בתוך שטח נבחר.(ניתן להשתמש בזה גם עם feather נקבע על אפס, אך האזורים המתקבלים הם כ"כזעירים שלא ניתן להבחין בהם).

 

 

כדי לשים מגע סופי על התמונה יש פה שימוש בכלי מחק עם האופציות הקבועות באופן הבא:

[Image82.jpg]

-         אטימות (Opacity): 57      

-         צפיפות (Density): 100

-         גודל (Size): 66

-         מוצקות (Hardness): 50

-         צעד (Step): 57

-         מרקם נייר (Paper Texture):  Small Brick

כאשר האטימות נקבעת על מספר נמוך יותר, מאשר 100, מתקבל אפקט מיזוג נחמד.

 

הכלי תנועה

תוכן העניינים

הכלי לאסו