arrow

מברשת שיבוט (Clone Brush)

השימוש הטוב ביותר של מברשת השיבוט הוא 'הטלת-על' (super-imposing) של תמונה אחת מעל אחרת, במיוחד כשרוצים להעביר רק חלק אחד של התמונה. חלק מהאפקטים הקולאז'ים הגדולים הללו שאתה רואה ב-  Web עשויים עם הכלי מברשת השיבוט מתוך אחת מתוכנות הגרפיקה.

כשאתה עובד עם מברשת השיבוט, אתה עובד בשני שטחים נפרדים, מקור (Source) ומטרה (Target). מקור זה שטח שאותו אתה מעתיק והמטרה זה השטח אליו אתה מעביר. מקור ומטרה יכולים להיות בתמונה אחת או תמונות שונות.

[Image108.jpg]

ההגדרה הראשונה אליה יש להתייחס כשמשתמשים במברשת השיבוט היא אופציית "ערוך | לא ערוך" (Aligned | Non-Aligned). ברגע שהתרגלת אליה,אופציית ה- Non-Aligned נותנת לך גמישות הרבה יותר גדולה, אך יכולה גם לגרום לאכזבה גדולה במיוחד.במצב Aligned, שטח המקור זז אתך. אם אתה משחרר את כפתור העכבר ולוחץ עליו שוב, המברשת תתנהג כאילו מעולם לא הפסקת להעתיק. במצב Non-Aligned שטח המקור לא זז אתך. אם  תשחרר את כפתור העכבר ותלחץ עליו שוב, המברשת תתחיל שוב בבחירה ההתחלתית בתמונת המקור.

 

 

                     מקור                                                    מטרה

[Image109.jpg]

[Image110.jpg]

 

 

 

 

 

 

 

כדי להשתמש במברשת השיבוט, התחל עם תמונת המקור שלך. הקש על כפתור העכבר הימני על השטח בו אתה רוצה להשתמש כנקודת ההתחלה.

[Image111.jpg]

הפעל את תמונת המטרה. כשאתה לוחץ על כפתור העכבר העיקרי, הזז את הסמן ע"ג האריג.שים לב שאם יש לך הגדרת אטימות של 30 המיושמת על מברשת השיבוט ניתן לקבל את אפקט ה"ראייה מבעד", שכולם תמיד נדהמים כיצד לעשות אותו.

 

 

 

 

 

 

מדפדף המסננים

תוכן העניינים

שכבות