arrow

שכבות (Layers)

עם הוספת השכבות, Paint Shop Pro ניהתה תוכנה גרפית הרבה יותר רבת-עצמה. שכבות מתפקדות ב- 256 Grey Scale או 16 Million Colors, ולכל תמונה אפשר לעשות עד 64 שכבות. פלטת השכבה (Layer Palette) יכולה להיות מאט מפחידה, ולכן נסתכל עליה כעת.

[Image96.gif]

[Image97.gif]

משתמשים בכפתורי השכבה (Layer Buttons) כדי להפעיל ולכבות את השכבה הפעילה. הכפתור הלחוץ הוא השכבה איתה אתה עובד כעת.

[Image98.gif]

אפשר לשנות את שמות "כפתור השכבה" (Layer Button) מ"שכבה 1" ("Layer 1") לשם יותר משמעותי ע"י הקשה על הכפתור הימני של העכבר ובחירת תיבת התכונות (Properties box) מהתפריט הנשלף.

[Image99.gif]

  כפתור ראות השכבה (Layer Visibility Toggle) – אתה יכול לבחור לראות רק שכבות מסויימות ביחד, ולהחביא אחרות. כאשר השכבה נראית, כפתור הראות יראה סמל אדום, ירוק וכחול.

[Image100.gif]

Image100.gif  כפתור הגנת שקיפות (Protect Transparency Toggle) – מגן על שקיפות השכבה ומונע עריכת החלקים השקופים.

[Image101.gif]

  כדי להזיז שתי שכבות יחד,הפעל את כפתור קבוצת שכבות (Layer Group Toggle). כדי לבטל את הקשר בין השכבות, כך שניתן יהיה להזיזן בנפרד, לחץ שוב על הכפתור עד שהוא יראה כוכבית.

[Image102.gif]

  מחווני האטימות (Opacity Sliders) מתאימים את רמת האטימות לכל שכבה, ומאפשרים לשכבות התחתונות להראות יותר או פחות.

[Image103.gif]

  היות ואופני המיזוג (Blend Modes) השונים דומים כ"כ לאלה שב- Photoshop, לא נכנס לנושא זה כאן.

[Image104.gif]

  כפתור התרת מסכה (Enable Mask Toggle) – מפעיל ומכבה מסכה שטעונה לשכבה.

[Image105.gif]

  כפתור קישור מסכה (Link Mask Toggle) – נועל את המסכה עם השכבה.

[Image106.gif]

  כדי ליצור שכבה חדשה (New Layer), אתה יכול ללחוץ על כפתור "שכבה חדשה" כדי להפעיל את תיבת התכונות התיבה (Layer Properties box) או אתה יכול לעקוף את תיבת התכונות ע"י לחיצה על מקש ה- Shift בזמן לחיצה על כפתור. אם אתה ממהר, עקוף את תיבת ה- Properties , אך חזור אליה מאוחר יותר כדי לשנות את שם השכבה, כדי שיהיה קל יותר לעקוב אחרי תוכן כל שכבה.

[Image107.gif]

  כפתור "בטל שכבה" (Delete Layer) מבטל שכבה. אתה יכול לבטל שכבה פעילה ע"י הקשת כפתור ה- Delete  או לגרור ולעזוב את השכבה על הכפתור.

 

 

מברשת שיבוט

תוכן העניינים

כלים הפועלים על מסכות