arrow

פלטת הצבעים

[Image9.gif]

 

צבעים ניתן לבחור ישירות מפלטת הצבעים, או, לבקרה יותר מפורטת, דרך תיבת דו-שיח הצבע (Color Dialog Box). כדי לפתוח את תיבת דו-שיח הצבע יש להקיש לחיצה כפולה על צבע רקע או קדמה (foreground) בפלטת הצבעים. הקשה על המקלדת כדי לפתוח את פלטת הצבעים היא "C".

ברגע שתיבת הדו-שיח נפתחת יש לך מספר אופציות לקביעת בחירת הצבע שלך. אתה יכול לבחור צבע מתוך תיבות לבחירת צבעים בסיסיים, או מתוך מבחר צבעים מותאמים, אם הוספת צבעים מותאמים לפלטה שלך. אתה גם יכול להזיז את המחוונים (sliders) במגוון הצבעים בתיבת דו-שיח הצבע. הצבע החדש שלך יופיע בריבוע למטה.

צבעים ניתן לקבוע גם ע"י הקשת הערכי ה- RGB או ה- HSL המספריים שלהם בחלונות המיועדים לכך.

כדי להוסיף צבע מותאם לפלטה שלך, קודם כל הפעל את ריבוע "התאמת הצבע" (Custom Color) הריק. אח"כ הזז את המחוונים עד שתקבל את הצבע שאתה רוצה בריבוע התצוגה המקדימה (preview square) הגדול יותר הנמצא מתחת לפלטה. ברגע שהצבע הוא כפי שאתה רוצה, הקש על כפתור "הוסף צבע מותאם" (Add Custom color). הצבע החדש שלך יופיע בתיבת מבחר הצבעים המותאמים.

 

היסטוגרמה

תוכן העניינים

פלטות בקרה