arrow

שפופרות תמונה (Picture Tubes)

אחת התכונות החדשות המדוברות ביותר של PSP היא שפופרת התמונה. היא גם האחת הגורמת לרוב הבלבול. כעת נסתכל על אופציית שפופרת התמונה ונדבר על מה שהן עושות ולשם מה משתמשים בהן.

[Image50.gif]

מהן שפופרות?

שפופרות הן התמונות הקטנות והחמודות האלה שבאות כביכול ב- "tube". הקשה אחת על כפתור העכבר, ותהיה לך תמונה מוכנה בן-רגע.

פלטת בקרת שפופרות התמונה (Picture Tube Control Palette)

אפשר לבחור שפופרות מתוך תיבה נשלפת בפלטת בקרת שפופרות תמונה. גודל השפופרת יכול להשתנות מ- 10% ל- 200% מהגודל המקורי ע"י התאמת מחוון הסקאלה (Scale Slider).

תיבת דו-שיח 'אופציות שפופרות תמונה' (The Picture Tube Options Dialog Box)

תיבת דו-שיח 'אופציות שפופרות התמונה' ממוקם מאחורי כפתור אופציות בפלטת בקרת שפופרות התמונה. תיבת הדו-שיח מכילה מידע על השפופרת הנבחרת. חלק מהמידע הזה ניתן לשינוי, וחלק עדיף שלא.

סידור תא (Cell Arrangement) מראה כיצד תאי השפופרת מסודרים בקובץ השפופרת (ז"א כמה תמונות ממוקמות לרוחב וכמה ממוקמות מטה בקובץ .tub). אלה הן הגדרות ברירת מחדל והן לא צריכות להשתנות.

פנל אופציות מיקום (The Placement Options Panel)

-         אופן מיקום:

-         רציף (Continuous) תמונות ממוקמות במרווחים שווים.

-         אקראי – (Random) תמונות ממוקמות במרווחים אקראיים.

-         גודל צעד (Step Size): מספרים קטנים יותר גורמים לפחות רווח בין תמונות הממוקמות על האריג; מספרים גדולים יותר גורמים ליותר רווח.

-         אופן בחירה (Selection Mode): מנהל איזה תא בשפופרת נתונה מצויר על האריג.

-         אקראי (Random) בוחר תמונות אקראיות, (תאים)

-         של גידול (Incremental) מתחיל עם התמונה הראשונה ומסתובב דרך כל התאים, ומתחיל מהתחלה כשהסיבוב נגמר.

-         זוויתי (Angular) בחירת התאים מותנה בכיוון בו אתה גורר את העכבר.

-         לחץ (Pressure) משתמשים בו עם פד רגיש ללחץ (pressure sensitive pad). תמונות נבחרות על פי הלחץ החל על הפד.

-         מהירות (Velocity) תמונות נבחרות על פי המהירות בה אתה גורר את הסמן על האריג.

מה התועלת מהשפופרות?

היתרון העיקרי של השפופרות, במיוחד אם אתה עושה אחת משלך משקופיות בהן אתה משתמש לעיתים תקופות, הוא בכך שאפשר להוריד אותן על כל צבע רקע מבלי שהצל שמוטל על ידיהן יקלקל אותן כשצבע הרקע משתנה.

כיום מבחר השפופרות דל למדי, אך גם עם הכלים הקיימים אפשר, עם מאמץ קטן, ליצור לוגו סביר או כותרת. וודאי שבקרוב יהיה אפשר למצוא מבחר של קבצי שפופרת בחינם להורדה בתוך ה- Web.

[Image51.jpg]

כדוגמא של  עבודה עם שפופרות, הבה ניצור כותרת מהירה ע"י שימוש בכלי שפופרות. קודם כל, פתח חלון חדש (רקע לבן) והוסף מיד שכבה חדשה ע"י גרירת כפתור הרקע למטה לכפתור "שכבה חדשה" (New Layer). כמו כן ניתן להתחיל עם שכבה מאשר לעבוד ישירות על הרקע. אחרת, אם תרצה אח"כ לשחק עם האטימות (Opacity) או אופני מיזוג (New Layer) תצטרך ליזום את הרקע בשכבה נפרדת.

ע"י שימוש בכלי 'שפופרת' (Tube Tool) הוסף עלי אלון - oak leaves)) ועלי אדר (maple leaves), בגודל 59%, עכבישים (Spiders),בגודל מלא, ופרפרים (Butterflies) בגודל 59% לשכבה החדשה. קרא לשכבה זו "עלים" (Leaves).

כעת אנו מוכנים להוסיף את הטקסט שלנו, שאותו מוסיפים ישירות לשכבת ה"עלים" ולא בשכבה חדשה. פתח את תיבת הדו-שיח הוספת טקסט (Add Text dialog box) ע"י בחירת "A" בסרגל הכלים ואז הקשה בדיוק באמצע של איפה שאתה רוצה למקם את הטקסט. וודא שתיבת Antialias בתיבת אפקט הטקסט (text effect box) מסומנת ו-Floating אינו מסומן. בחר את הגופן (Font), גודל, הקלד את הטקסט שלך והקש OK. אם הטקסט אינו בדיוק איפה שאתה רוצה אותו, נסה שנית.

ברגע שאתה מרוצה ממיקום הטקסט שלך בחר 'בחירות > קדם לשכבה' (Selections | Promote to Layer) כדי לקדם את הטקסט לשכבה משלו. קרא לשכבה זו "טקסט" (Text).

[Image52.jpg]

כעת זהו זמן מתאים לשחק עם מחווני אטימות השכבה. פתח את תיבת דו-שיח 'בקרות שכבה' (Layer Controls dialog box) והתאם את אטימות שכבת ה"עלים". שים לב כיצד שכבת ה"עלים" נהיית אטומה ושכבת ה"טקסט" נשארת כפי שהייתה.

כדי לגרום לטקסט לבלוט נצטרך ליישם כמה אפקטים של תגזיר (Cutout effects), אך כדי לשמור את צבעי הרקע בתוך הטקסט יש צורך להשיט אותו (Float). תמצא את אופציית Float תחת Selections בשורת התפריט.

כעת אנו מוכנים לתגזירים. בחר 'תמונה > אפקטים > תגזירים' (Image | Effects | Cutouts…) משורת התפריט. נצטרך לעשות שני תגזירים נפרדים עם הקביעות הבאות:

-         תכונות: מלא עם צבע פנים (Fill with interior color) לא מסומן

-         צבע צל: לבן

-         אטימות: 100

-         טשטוש: 0.08

-         אנכי: 3

-         אופקי: 3

-         תכונות: מלא עם צבע פנים (Fill with interior color) לא מסומן

-         צבע צל: שחור

-         אטימות: 100

-         טשטוש: 0.08

-         אנכי: -3

-         אופקי: -3

לחץ CTRL + D כדי לבטל את בחירת הטקסט.

[Image53.jpg]

בשביל מגע הסיום הוסף את אפקט ה- Buttonize של PSP.  קודם כל בטל את הבחירה ע"י הקשת Ctrl + D על המקלדת. אז שנה את פלטת הצבעים ל- 255, 255, 255 בקדמה, ו- 77, 251, 179 ברקע, כיוון שאפקט הכפתור מושפע ישירות ע"י צבעי הפלטה הפעילים.

אופציות ה- Buttonize נקבעו ל:

-         גובה ורוחב 75

-         אטימות 100

-         קצה שקוף (Transparent Edge)

שנה את אופני המיזוג  לאפקטים שונים

[Image54.jpg]

אופן המיזוג:

שכבת "טקסט" נהירות (Luminance)

שכבת "עלים" מניעה (Exclusion)

[Image55.jpg]

אופן המיזוג:

שכבת "טקסט" ריבוי (Multiply)

שכבת "עלים" המסה (Dissolve)

הכלי שינוי צורה

תוכן העניינים

מילוי הדרגתי