arrow

מילוי הדרגתי

[Image45.gif]

מילוי הדרגתי הוא שלוחה של דלי הצבע, או הכלי מילוי. יש לו את כל המאפיינים של הכלי מילוי פלוס כמה תוספות נהדרות.

 

 

 

 

 

[Image46.gif]

תחת הכפתור אופציו (Options) תמצא את תיבת דו-שיח 'אופציות מילוי זרם' (Flood Fill Options dialog box).סגנון המילוי (Fill Style) מאפשר לך לבחור מתוך:

-         מוצק (Solid)

-         דפוס (Pattern)

-         הדרגתיות קווית (Linear Gradient)

-         הדרגתיות מלבנית (Rectangular Gradient)

-         הדרגתיות 'הפצעת קרני השמש' (Sunburst Gradient)

-         הדרגתיות רדיאלית (Radial Gradient)

 

[Image47.gif]

תיבת נשלפת של 'אופן המיזוג' (Blend Mode) נותנת לך לבחור מתוך מערך של אופציות של אופן המיזוג.ישנם 17 אופני מיזוג שונים. הדוגמא מראה כיצד שינוי אופן המיזוג יכול להשפיע על תוצאת המילוי ההדרגתי. כל המילויים ההדרגתיים נעשו עם צבע קדמה כחול וצבע רקע אדום.

 

 

 

 

אם תמקם את המילויים ההדרגתיים על שכבה מעל השטח אותו אתה רוצה למלא, תוכל לתפעל יותר את ההופעה שלהם ע"י התאמת האטימות ו/או אופני המיזוג של השכבות.  

[Image48.gif]

[Image49.gif]

 

שפופרות תמונה

תוכן העניינים

כלי מילוי