arrow

תיבת טקסט

הקשת "A" על סרגל הכלים ואז הקשה על התמונה הפעילה שלך יפתח את תיבת דו-שיח הוספת טקסט. בה תמצא את כל הגופנים הטעונים לספריית מערכת/חלונות (Windows\System directory) וכמו כן מספר אופציות שאפשר ליישם על הטקסט הזה.

אפשר לקבוע סגנון לרגיל (Regular), מודגש (Bold) ונטוי (Italic), עם אופציות גודל מ- 8 ועד 72. גדלים גדולים יותר ניתן לקבל ע"י הקשת המספר לתיבת הגודל (Size box).

תיבת הסימון Floating מפעילה ומכבה את אופציית ה- Floating.

[Image35.gif]

צבע הטקסט נקבע ע"י צבע הקדמה (foreground color) בפלטת הצבעים. אם אתה רוצה אפקט אטום הוסף את הטקסט שלך לשכבה נפרדת ולא לרקע התמונה. אז ניתן להתאים את מידת האטימות עם מחוון האטימות. הוספת טקסט על שכבה נפרדת מאפשר גם הסתובבות (Rotating) של קו הטקסט ללא השפעה על שאר הפריטים שעל התמונה.

 

 

[Image36.gif]

תיבת הסימון ציפה (The Floating Check Box)כאשר אופציית ה- Floating  מסומנת הטקסט יקבל את צבע הקדמה לתוך התמונה. כאשר היא אינה מסומנת הטקסט יושם בתמונה כבחירה. מה טוב בזה? ברגע שתבטל את הבחירה, הטקסט ייעלם.  טקסט שהושם כאשר תיבת הסימון Floating לא מסומנת אפשר לתפעל וכמו כן אפשר להוסיף לו מגוון אפקטים.

 

 

[Image37.gif]

אפשר להתאים את 'תיקון גאמה' (Gamma Correction), העושה את הטקסט בהיר וכהה יותר

[Image38.gif]

או אפשר לבחור 'צבעים > נגטיב התמונה' (Colors | Negative Image)משורת התפריט

[Image39.gif]

או ליישם תגזיר (Cutout) פשוט בשביל אפקט סימן המים.

האפשרויות הן אינסופיות ואתה מוגבל רק עם הדמיון שלך!

 

כלי מילוי

תוכן העניינים

הכלי מברשת אוויר