arrow

הכלי מברשת אוויר (Airbrush Tool)

מברשת האוויר פועלת בדיוק כמו איך שהיא נשמעת. עם קביעת מוצקות(Hardness) של 0 היא מניבה דמיון לא רגיל למברשת אוויר אמיתית.

בחר את הכלי מברשת האוויר מפלטת הכלים והקש על מקש ה- Tab כדי לפתוח את פלטת הבקרה של מברשת האוויר. לחץ על תווית חוד המברשת כדי להביא את אופציות המברשת לחזית.

כמו עם כלי הציור האחרים, צורה (Shape), גודל (Size), אטימות (Opacity), מוצקות (Hardness), צפיפות (Density) וצעד (Step) המברשת ניתנים להתאמה.

[Image31.gif]

שמים את הצבע ע"י הקשת והחזקת כפתור העכבר בעת   שגוררים את הסמן ע"ג האריג. לחיצה על כפתור העכבר העיקרי יצבע בצבע הקדמה, ולחיצה על כפתור העכבר המשני יצבע בצבע הרקע. הצבע ימשיך 'לזרום' כל עוד לוחצים על הכפתור וכך ניתן לקבל כתמים של צבע כהה יותר אם מחזיקים את הסמן קבוע במקום.

שים לב איך עומק הצבע (Color Depth) משפיע על האופן בו הצבע זורם על האריג. עומק צבע של Million Colors 16 זורם באופן חלק; ל- Colors 256 יש מראה יותר 'מושפרץ' ('spritz').

[Image32.gif]

הכלי מברשת האוויר עובד עם חודי מברשת שונים, מה שמאפשר לך לבחור בין Normal (רגיל), Pen (עט), Pencil (עפרון) וכמו כן Chalk (גיר) ו- Charcoal (פחם). לא רק שחודי מברשות זמינים, אלא גם ניתן להשתמש במערך שלם של מרקמי הנייר (Paper Textures) ביחד עם הכלי מברשת הצבע. השימוש בשתי האופציות יחד נותן אפקט משולב של שניהם.

 

[Image33.gif]

בדוגמא הנ"ל יש שימוש במרקם נייר "לבנים קטנות" (Small Bricks) יחד עם חודי מברשת שונים כדי להדגים את האפקטים השונים שניתן להשיג.רמות האטימות גם ניתנות בכלי מברשת האוויר, וכך מתאפשר פחות או יותר לראות את תמונת הרקע דרך הצבע.שים לב בדוגמא שכל שלושת הצבעים משולבים בחלק המרכזי של התמונה.

 

 

תיבת טקסט

תוכן העניינים

קוים Bezier